Agenda

onafhankelijke politiek vlieger400dpi

 

 

Het Platform Vrije Politiek doet aan de gemeenteraad verkiezingen mee. In Helmond wordt meegedaan onder de lijst VKM Leo Broers.


2017:  
In dit jaar is met name het programma voor het Vrije Kiezersmandaat afgerond. Bij een aantal bijeenkomsten van politieke groeperingen is de werking gepresenteerd. Daarnaast zijn er een aantal try-outs geweest.

Dit was 2016:

Op dinsdag 2 februari van 20:00 tot 22:00 uur houden we in het wijkcentrum de Fonkel in Helmond de tweede bijeenkomst ‘Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018’.

Programma:

  Inloop 19:30 – 20:00 uur.

-          Welkom door het bestuur van Platform Vrije Politiek.

-          Waarom en hoe doe je aan vrije politiek?
Voor de nieuwkomers en deelnemers met vragen, een uitleg over vrije politiek.

-          Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018.
In de eerste bijeenkomst op 25 november hebben we gesproken over de wens de betrokkenheid van inwoners bij de politieke beslissingen te vergroten. Deze avond presenteren we een voorstel: het vrije kiezers mandaat. Inwoners bepalen of ze direct meestemmen of hun mandaat geven aan hun volksvertegenwoordiger.

Er is in de afgelopen twee jaar veel gebeurd en we hebben geleerd dat er veel interesse is in vrije politiek. Het sluit aan bij onze nieuwe samenleving en mensen herkennen dat. De uitdaging is nu zoveel mogelijk mensen te bereiken en mee te nemen in de verandering naar een nieuwe politiek. Een politiek die ontstaat door de inwoners zelf. www.vrijepolitiek.nl

We nodigen je graag uit om mee te doen en/of mee te denken. Laat even weten of je komt, via voorzitter@vrijepolitiek.nl. 

 

De vorige bijeenkomst:

 

Op woensdag 25 november van 20:00 tot 22:00 uur houden we in het wijkcentrum de Fonkel in Helmond de eerste bijeenkomst ‘Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018’.

Programma:

Inloop 19:45 – 20:00 uur.

  •  Welkom door het bestuur van Platform Vrije Politiek (Ferry van Haandel).

  •  De provinciale verkiezingen 2015; veel geleerd en vooral ‘vrijsaam’ (Leo Broers).

  •  Verkiezingen op het St Lucas College in Eindhoven, ook met Vrije Politiek (Elise Kuijpers).

  •  Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 (Leo Broers).

Er is in de afgelopen twee jaar veel gebeurd en we hebben geleerd dat er veel interesse is in vrije politiek. Het sluit aan bij onze nieuwe samenleving en mensen herkennen dat. De uitdaging is nu zoveel mogelijk mensen te bereiken en mee te nemen in de verandering naar een nieuwe politiek. Een politiek die ontstaat door de inwoners zelf. www.vrijepolitiek.nl

We nodigen je graag uit om mee te doen en/of mee te denken. Laat even weten of je komt, via voorzitter@vrijepolitiek.nl.