Artikelen

Loek Muijsenberg
De wereld van nu is niet meer de wereld van 100 jaar geleden
Loek Muijsenberg

Mijn naam is Loek Muijsenberg. Ik ben een 42 jarige Nederlander die in Spanje woont. Ik deel mijn leven met een spaanse en we hebben samen een zoon. Mijn persoonlijke situatie zorgt er bovendien voor dat ik me buiten Nederlander een wereldbewoner voel. De politiek heeft mij altijd aangesproken maar tegelijkertijd verafschuw ik haar vanwege haar “partijspelletjes in verband met het behoud van coalitie”. Precies daarin schuilt mijn interesse voor dit nieuwe initiatief. Actief meedoen en proactief zijn in maatschappij, dat is pas echte democratie, je stem laten horen... en niet alleen eens in de vier jaar. Het huidige democratische bestel was prima toen we net de democratie verworven, maar nu na ruim een eeuw, is het de hoogste tijd dat dat systeem eens grondig wordt vernieuwd dan wel opnieuw uitgevonden. De wereld van nu is ook niet meer de wereld van 100 jaar geleden, waarom accepteren we dan wel een methode om diezelfde democratische waarden te waarborgen. Het initiatief VrijePolitiek is wat mij betreft de eerste aanzet naar een nieuwe wereld waarin meningen van mensen tellen en niet die van partijen. Vrijheid is nummer een voor een gezonde maatschappij, laten we die waarde dan ook toepassen om het bestuur van onze maatschappij.