Lidmaatschap

 Leden
De leden van het platform zijn kandidaat-volksvertegenwoordigers, kandidaat-bestuurders, gekozen volksvertegenwoordigers en benoemde bestuurders die volgens vrije politiek functioneren. Je ondertekent het inschrijvingsformulier “Ik kies voor vrije politiek” om lid te worden. Daarin staan de kernwaarden van vrije politiek vermeld.

Ik kies voor vrije politiek
Klik op bovenstaande link voor het downloaden van het inschrijvingsformulier en stuur het ondertekende formulier naar: Platform Vrije Politiek, Geeneindse Kerkweg 35, 5708 CN, Helmond. Of scan het ondertekende formulier en mail het naar secretaris@vrijepolitiek.nl.

Het lidmaatschap gaat in bij ontvangst van de contributie.

Het lidmaatschap kost 66 euro per jaar. Bij inschrijving betaalt u de nog resterende hele maanden van het kalenderjaar. De contributie kunt u overmaken op:


Rekeningnummer: NL 61 RABO 0143.9134.92
Ten name van: Platform Vrije Politiek
Onder vermelding van: Lidmaatschap -
uw naam

Supporters
Natuurlijk zijn er ook veel supporters van vrije politiek. Mensen die de politieke leden van het platform ondersteunen, in commissies zitten, campagne voeren voor kandidaten, met bijeenkomsten meedoen, politici die het gedachtegoed ondersteunen en zoveel mogelijk uitvoeren, etc.
Meedoen? Geef je op via info@vrijepolitiek.nl.

Supporters vragen we het platform financieel te ondersteunen door het overmaken van een vrij te bepalen bedrag op:

Rekeningnummer: NL 61 RABO 0143.9134.92
Ten name van: Platform Vrije Politiek
Onder vermelding van: Supporter - uw naam en adresgegevens  

Donateurs
Heb je geen mogelijkheden ons actief te ondersteunen maar wil je dat wel financieel? Het platform kan elke bijdrage goed gebruiken om alle activiteiten te kunnen doen die gerelateerd zijn onze doelstelling:


"Het kiezersbelang centraal stellen in de gemeentelijke, provinciale en landelijke politiek.”

 Het platform doet dat door het introduceren, ondersteunen en uitvoeren van politiek met partij-onafhankelijke volksvertegenwoordigers en partij-onafhankelijke bestuurders.

Donateurs kunnen het platform financieel ondersteunen door het overmaken van een  bedrag op:

Rekeningnummer: NL 61 RABO 0143.9134.92
Ten name van: Platform Vrije Politiek
Onder vermelding van: Donateur - uw naam en adresgegevens  
U kunt anoniem bedragen doneren tot 999 euro per jaar.

Bedankt!